Ngã Dục Phong Thiên

Nếu ta muốn có, thiên không thể không.
Nếu ta muốn không, thiên không được có.

Chỉ hai câu văn án đã đủ lên sự bá đạo của nhân vật chính!

Chú ý: Truyện này có nhiều chương hình, cân nhắc trước khi nhảy hố.
(Xem thêm)