Hành Trình Tránh Thịt

Thể loại: NP, hệ thống, mau xuyên, H
Số chương: Gồm 2 phần, số chương chưa xác định
Lịch post: không xác định
Edit: Duy Uyên
Beta: Duy Uyên
T
ình trạng: On going

Giới thiệu:

"
Mỗi lần xuyên sách, cô đều phải bảo vệ thật tốt cái trinh tiết, nhưng thế nào lại không được đi?"...
(Xem thêm)